Chcete vidieť všetky zverejnené zákazky?

Bezplatne sa môžete zaregistrovať a po pihlásení získať prístup k všetkým zverejneným zákazkám...

Chcete v zákazkách vyhľadávať?

Objednajte si náš premium účet a získajte spolu s vyhľadávaním v zákazkách aj e-mailové odosielanie oznámení o nových zákazkach každé ráno...

Zverejnené zákazky

Názov Zdroj Ponuky do Zadávateľ
Hrubé terénne úpravy pre priemyselný park v Rimavskej Sobote_2A fáza
Verejná súťaž
PM162/MHI
20240305100005.03.2024
10:00
MH Invest, s.r.o.
"Európske hlavné mesto kultúry 2026" - PD: KULTÚRNY HOTSPOT - Moderná Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Verejná súťaž
23/2024
20240311090011.03.2024
09:00
Trenčiansky samosprávny kraj
Rekonštrukcia mosta M3219 cez potok Čečanka za obcou Mokrance - realizácia
Verejná súťaž
496 252
20240318090018.03.2024
09:00
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa, UČS 17 a UČS 18
Verejná súťaž
MK/A/2024/12418
20240318100018.03.2024
10:00
Mesto Košice
Projektové dokumentácie
Verejná súťaž
5163/130723 a 5181/10823
20240327100027.03.2024
10:00
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
Rekonštrukcia miestnych ciest a chodníkov v meste Prievidza – vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon autorského dohľadu
Zákazka s nízkou hodnotou
7270/2024
20240304110004.03.2024
11:00
Mesto Prievidza
Projektové práce – rekonštrukcia kotolne SOŠ Bernolákovo
Zákazka s nízkou hodnotou
6146/2024/VO
20240304100004.03.2024
10:00
Bratislavský samosprávny kraj
Eko-doprava v PSK
Zákazka s nízkou hodnotou
04451/2024/DVO
20240308090008.03.2024
09:00
Prešovský samosprávny kraj