Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20225030 alkohol testery a nástky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.05.2022
10:00
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z20225080 Chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.06.2022
09:30
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z20224495 Chemikálie - Elisa kity
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.05.2022
12:00
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Z20225103 Mäsové výrobky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.06.2022
11:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z20224953 Toner -originál od výrobcu zariadení danej značky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.05.2022
09:45
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
27316-WNT "Chlieb a pečivo"
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 02.06.2022
12:00
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín
27237-WNT "Mäso a mäsové výrobky"
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 31.05.2022
09:00
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín
27298-WNT "Mlieko a mliečne výrobky"
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 02.06.2022
09:00
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín
26160-WYP "Rozhľadňa Dolná Nitra"
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 01.06.2022
09:00
Nitriansky samosprávny kraj
27507-WNT "Vajcia"
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 06.06.2022
11:00
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín
27501-WNT "Zelenina a ovocie"
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 06.06.2022
09:00
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín
27245-WNT ˇ"Čerstvá hydina a hydinové mäso"
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 31.05.2022
12:00
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín
2022/S 099-274263 „Alternatívny letecký výcvik pilotov na ľahkých vrtuľových lietadlách“
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 20.06.2022
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
2022/S 089-239965 „Autobus na diaľkovú prepravu“
Verejná súťaž
eZakazky 06.06.2022
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
26938-MSP „Cesta II/588 – Križovatka I/75 – obec Farná“
Verejná súťaž
UVO 16.06.2022
09:00
Nitriansky samosprávny kraj
„LIKAVA - centrum sociálnych služieb, Likavka – stavebné úpravy a modernizácia 1.NP bloku C“
eZakazky 27.05.2022
11:00
LIKAVA - centrum sociálnych služieb
26015-MST „Modernizácia zberného dvora Ilava - komunálne vozidlo s príslušenstvom
Verejná súťaž
UVO 07.06.2022
10:00
Mesto Ilava
16567-MSP „OBNOVA A MODERNIZÁCIA AULY AKADEMIKA BELLU SVF STU A PRIĽAHLÝCH PRIESTOROV“
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 06.06.2022
08:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
25774-WYP „Rekonštrukcia tepelného hospodárstva“ – Gymnázium J. K., Zlaté Moravce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 01.06.2022
09:00
Nitriansky samosprávny kraj
26801-WNP „Stavebné práce „Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove školy“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 27.05.2022
09:00
Gymnázium
26907 „Stavebné úpravy budovy Internátu A1 – opakovaná II“
eZakazky 01.06.2022
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
26907 „Stavebné úpravy budovy Internátu A2 – opakovaná“
eZakazky 31.05.2022
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
26943-MST „Strojné vybavenie pre zberný dvor na separáciu odpadu - obec Moravské Lieskové
Verejná súťaž
UVO 13.06.2022
16:00
Obec Moravské Lieskové
27553-WYP „ŠD UKF Brezový háj - exteriérová úprava plôch areálu“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 13.06.2022
12:00
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
26841-MSS „Vypracovanie dokumentácie pre objekty CassTech v rámci projektu CNIC“
Verejná súťaž
UVO 27.06.2022
10:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Zobrazených: 1 - 25 / 927 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20