Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202118731 Interiérové vybavenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.09.2021
09:00
Prievidza, Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202119020 "21 ks skriňa závesná; 5 ks skriňa trojdielna uzamykateľná; 15 ks stôl; 45 ks stolička; 45 ks nočný stolík s jedálenskou doskou"
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.09.2021
11:00
Myjava, Myjava, Trenčiansky, Slovenská republika
42985-WYT "CSS Ľadoveň, Martin - Komplexná modernizácia výťahov v bloku B"
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 05.10.2021
13:00
Centrum sociálnych služieb Ľadoveň
105/2021/SOSCA17nov-12 "Stredná odborná škola obchodu a služieb, ul. 17. novembra 2579, 022 01 Čadca - kompletná rekonštrukcia so znížením energetickej náročnosti objektov školy"
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 11.10.2021
11:00
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Čadca
Z202119169 "Zvyšovanie úrovne gramotnosti žiakov v duálnom vzdelávaní modernizáciou výchovno-vzdelávacieho procesu" - 2.1.1.1. Stolové počítače vrátane príslušenstva - 34 ks
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 04.10.2021
10:00
Považská Bystrica, Považská Bystrica, Trenčiansky, Slovenská republika
53/ME/2021 „Asfaltovanie komunikácií na Brnenskom námestí“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 28.09.2021
09:00
Mesto Kolárovo
42497-MST „Dodávka elektrickej energie na roky 2022-2023“
Verejná súťaž
UVO 01.10.2021
10:00
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
42496-MST „Dodávka zemného plynu na roky 2022-2023“
Verejná súťaž
UVO 01.10.2021
10:00
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
51(ME/2021 „Potraviny pre SUBSIDIUM - špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov“
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 30.09.2021
09:00
REFAM s.r.o.
47/ME/2021/2 „Príjazdová cesta ku kultúrnej pamiatke mlyn“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 11.10.2021
09:00
REFAM s.r.o.
AOS-300/24-119/2021 „Rekonštrukcia silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov areálu AOS – IV etapa“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 01.10.2021
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
42335-WYT 1. Hákový nosič kontajnerov s hydraulickou rukou; 2. Hákový nosič kontajnerov s cisternovou nadstavbou
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 27.09.2021
10:00
Správa mestskej zelene v Košiciach
Z202118603 2-nápravový podvalníkový príves – nový
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.09.2021
10:00
Komárno, Komárno, Nitriansky, Slovenská republika
42961-MST 5-osé CNC obrábacie centrum
Verejná súťaž
UVO 15.10.2021
09:00
Karpiš Nábytok, s. r. o.
Z202119190 Access point VS
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.09.2021
08:00
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
43409-WYS Akčný plán pre mitigáciu a adaptáciu na zmenu klímy mesta Banská Bystrica (APMA)
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 30.09.2021
10:00
Mesto Banská Bystrica
42479-MST AKTIVITA 2 - OBSTARANIE MODERNÉHO MTV SOŠT V ČADCI
Verejná súťaž
UVO 05.10.2021
11:00
Žilinský samosprávny kraj
Z202118863 Albumíny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 04.10.2021
09:00
Čadca, Čadca, Žilinský, Slovenská republika
Z202119350 Anorganické a organické chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.09.2021
09:15
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
28/2021 Antitrombotiká
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 04.10.2021
14:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
42016-MST Audiovizuálna technika a príslušenstvo
Verejná súťaž
UVO 30.09.2021
10:00
PRO GLOBAL, s.r.o.
1065680 Audiovizuálna technika pre FTF VŠMU
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 28.09.2021
09:00
Vysoká škola múzických umení
Audit KSK na roky 2021 až 2023
Zákazka s nízkou hodnotou
29.09.2021
12:00
Košický samosprávny kraj
Audit účtovnej uzávierky za rok 2019
Prieskum trhu pre určenie PHZ
27.09.2021
23:59
Hotelová akadémia Košice
Audit základnej služby podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti
Zákazka s nízkou hodnotou
30.09.2021
11:00
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Dobrovičova č. 12, 812 66 Bratislava
Zobrazených: 1 - 25 / 979 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20