Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
848-MST „Dodávka a inštalácia zariadení na výrobu vodíka PEM elektrolytickým procesom“
Verejná súťaž
UVO 08.02.2023
10:00
RIGHT POWER, a.s.
4354-WNP „Olšovany – rozšírenie kanalizácie“
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 20.02.2023
10:00
Obec Olšovany
3602 - WYP „Oprava a údržba priestorov budovy č. 26“
eZakazky 20.02.2023
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
OBOB-1/2/2023 „Prestavba bývalej školy na materskú školu Most pri Bratislave (SO 01 - Materská škola SO 02 - Sadové a terénne úpravy, ihriská, oplotenie SO 03 - Spevnené plochy) - Stavebný dozor”
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 14.02.2023
08:00
Obec Most pri Bratislave
„Technológia - CRT ELECTRONIC s.r.o.“
Obchodná verejná súťaž
eZakazky 15.02.2023
23:00
CRT ELECTRONIC s.r.o.
4347-WNS „Tlač mesačníka Biskupické noviny“
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 13.02.2023
09:00
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice
3767 - MST 2. etapa technologického vybavenia Kreatívneho centra TnUAD
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 27.02.2023
09:00
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Z2023697 3D skener, SSD disk, iPad Pro
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.02.2023
10:45
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
AdBlue – prísada do motorov
Prieskum trhu
21.02.2023
23:59
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská 6, 043 29 Košice
Z2023665 Agrochemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.02.2023
10:00
Želiezovce, Levice, Nitriansky, Slovenská republika
7/2023/VO Anastéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 14.02.2023
09:00
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
Anestetiká
Zákazka s nízkou hodnotou
10.02.2023
10:00
Nemocnica Poprad, a.s., Banícka 803/28, 058 45 Poprad
03/PRO/2023 Aplikácia solárneho fotovoltického systému na predohrev TÚV - OST 712, Košice
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
eZakazky 15.02.2023
09:00
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
2645-WYS Arboristické ošetrenie dospelých drevín
eZakazky 14.02.2023
10:00
Mesto Žilina
4223-WYP ARCHEOPARK CÍFER - PÁC, Projekt prezentácie rímsko-germánskej usadlosti
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 24.02.2023
12:00
Obec Cífer
4228-WYP Asanácia objektov kasární v Kremnici pre výstavbu detenčného ústavu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.02.2023
09:00
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Audit ročnej účtovnej závierky - č. 23/4/3/15
Zákazka s nízkou hodnotou
15.02.2023
12:00
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Košice, Komenského 7, 040 01 Košice
Z2023714 Autobusová preprava osôb - zájazdy SKD Martin v mesiaci 04/2023
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.02.2023
11:00
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Automatická výrobná stanica – AVS
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 13.02.2023
23:59
SEZ DK a.s., M. R. Štefánika 1831/46, 026 19 Dolný Kubín
Z2023681 Bezpečnostný biologický box II. triedy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.02.2023
11:00
Bojnice, Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika
3960-WNP Bežné opravy a údržby bytov a nebytových priestorov MČ Bratislava-Ružinov
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 16.02.2023
10:00
Mestská časť Bratislava - Ružinov
Z2023654 Brúsny papier
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.02.2023
10:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
1017-WNP Budovanie jednoduchých objektov protipovodňovej ochrany na Lesnom celku Mestské lesy Krompachy
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 15.03.2023
13:00
Mestské lesy Krompachy s.r.o.
3918-WNS Centrum tradičnej kultúry Detva.
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 24.02.2023
12:00
Podpolianske osvetové stredisko
Z2023561 Cestné smerové stĺpiky , Cestné smerové stĺpiky zvodidlové
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.02.2023
10:00
Nitriansky, Slovenská republika
Zobrazených: 1 - 25 / 612 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20