Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20232124 Originál tonery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.03.2023
13:00
Senec, Senec, Bratislavský, Slovenská republika
11169-MSS "Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne na obdobie 12 mesiacov"
Verejná súťaž
UVO 12.04.2023
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
12155-WNT (61) Rôzne ND
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 28.03.2023
10:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
10757-WYP „ Nájomný bytový dom 2x24 b. j. v Kolárove „
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 05.04.2023
09:00
Mesto Kolárovo
12153-WNT „Digitalizácia pekárenského procesu-automatizácia prvotných surovín 2 ks“
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 06.04.2023
10:00
Senické a skalické pekárne, a.s.
12157-WNT „Digitalizácia pekárenského procesu-miesiace centrum 2 ks“
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 06.04.2023
10:00
Senické a skalické pekárne, a.s.
01/ME/2023 „Dobudovanie kanalizačného systému Orechová Potôň pre aglomerácie Orechová Potôň, Michal na Ostrove a Vieska“ „ČOV Orechová Potôň“
Verejná súťaž
eZakazky 30.03.2023
09:00
Združenie obcí kanalizácia Orechová Potôň - Vieska - Michal na Ostrove
11839-WNT „Germicídne žiariče“ pre projekt „Modernizácia svetelného parku a dezinfekcie vzduchu v divadelných sálach DJZ“
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 28.03.2023
10:00
Divadlo Jonáša Záborského
11541-WNS „Kamenica nad Cirochou – rekonštrukcia veže b. č. 1 – strelnica bojových vozidiel“ – PD
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 29.03.2023
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
11509-WNP „Obnova základnej a materskej školy v obci Košecké Podhradie“
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 27.03.2023
12:00
Obec Košecké Podhradie
8833-MSS „Rekonštrukcia mostov do 10 m na cestách II. a III. triedy v okrese Levice - oblasť Východ“ - projektová dokumentácia
Verejná súťaž
UVO 28.03.2023
08:00
Nitriansky samosprávny kraj
„Rekonštrukcia mostov do 10 m na cestách II. a III. triedy v okrese Topoľčany“ - projektová dokumentácia
Verejná súťaž
12.04.2023
08:00
Nitriansky samosprávny kraj
11175-MSS „Rekonštrukcia mostov do 10m na cestách II. a III. triedy v okrese Topoľčany“ - projektová dokumentácia
Verejná súťaž
UVO 12.04.2023
08:00
Nitriansky samosprávny kraj
11431-WNP „REKONŠTRUKCIA ŠKOLSKEJ KUCHYNE“_2
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 27.03.2023
09:00
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice
11535-WNS „Služby stavebného dozoru - Cyklochodník – II. etapa“
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 31.03.2023
08:00
Mesto Fiľakovo
Z20231971 3D súradnicový merací stroj
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.04.2023
09:00
Partizánske, Partizánske, Trenčiansky, Slovenská republika
4 riadková hrobková a celoplošná fréza
Prieskum trhu pre určenie PHZ
29.03.2023
23:59
AGROPEK-TEAM, spol. s r.o., Veľký Grob 455, 925 27 Veľký Grob
4 riadková hrobková a celoplošná fréza
Prieskum trhu pre určenie PHZ
29.03.2023
23:59
AGRO Voderady - Slovenská Nová Ves a.s., Voderady 195, 919 42 Voderady
Administratívna budova (v Malackách, s pozemkami, odpredaj)
Obchodná verejná súťaž
24.03.2023
10:00
Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, Odštepný závod Malacky, Zámocká 7, 901 01 Malacky
Administratívna budova s.č. 929 v k.ú. Malacky (odpredaj)
Obchodná verejná súťaž
24.03.2023
10:00
Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, Odštepný závod Malacky, Zámocká 7, 901 01 Malacky
Z20232062 AED Defibrilátor
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.03.2023
13:54
Jaslovské Bohunice, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
11163-MSS Agendové systémy dohľadu a regulácie
Verejná súťaž
UVO 09.05.2023
15:00
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Agrochemikálie pre skúšobné stanice ÚKSÚP
Zákazka s nízkou hodnotou
29.03.2023
12:00
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislavem, Matúškova 21, 833 16 Bratislava
Akčný plán - Zmierňovanie a prispôsobenie sa zmene klímy v meste Bardejov
Zákazka s nízkou hodnotou
24.03.2023
09:00
Mesto Bardejov
9922-WNS Akčný plán - Zmierňovanie a prispôsobenie sa zmene klímy v meste Bardejov
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 24.03.2023
09:00
Mesto Bardejov
Zobrazených: 1 - 25 / 904 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20