Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202211539 Toaletný papier
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 19.10.2022
10:58
Prievidza, Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202211200 "Analyzátor na meranie glykovaného hemoglobínu" Analyzátor na meranie glykovaného hemoglobínu, Analyzátor na meranie glykovaného hemoglobínu-Diagnostické činidlá, spotrebný materiál a revízie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.10.2022
13:00
Myjava, Myjava, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202211571 ,,4 ks elektrobicykel "
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.10.2022
09:00
Kostolná - Záriečie, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
59/ME/2022 „ Základné potraviny pre "SVETLO", Zariadenie sociálnych služieb Olichov
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 26.10.2022
09:00
„SVETLO“, Zariadenie sociálnych služieb Olichov
53/ME/2022 „Dobudovanie kanalizačného systému Orechová Potôň pre aglomerácie Orechová Potôň, Michal na Ostrove a Vieska“
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 20.10.2022
09:00
Združenie obcí kanalizácia Orechová Potôň - Vieska - Michal na Ostrove
56/ME/2022 „Dobudovanie kanalizačného systému Orechová Potôň pre aglomerácie Orechová Potôň, Michal na Ostrove a Vieska“ „ČOV Orechová Potôň“
eZakazky 18.10.2022
09:00
Združenie obcí kanalizácia Orechová Potôň - Vieska - Michal na Ostrove
58/ME/2022 „Dodávka zemného plynu pre Spojenú školu internátnu“
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 19.10.2022
09:00
Spojená škola internátna, Nám. Štefana Kluberta 1, Levoča
Z202211095 „Hojdačky a dopadová plocha pre materskú školu Zálesie“
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.10.2022
12:00
Zálesie, Senec, Bratislavský, Slovenská republika
42263-MST „Nákup medicínskeho zariadenia SPECT/CT (gama kamery) pre Onkologický ústav sv. Alžbety a Univerzitnú nemocnicu Martin“
Verejná súťaž
UVO 21.10.2022
10:00
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
42738-WNT „NÁKUP SNEHOVÝCH DREVENÝCH KOLOV “
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 14.10.2022
14:00
Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
42732-WNT „NÁKUP STUDENEJ ASFALTOVEJ ZMESI“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 18.10.2022
14:00
Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
Z202211089 „Oprava výtlkov na Starobystrickej ulici Zálesie okres Senec.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 10.10.2022
12:00
Zálesie, Senec, Bratislavský, Slovenská republika
Z202210368 „Stolársky materiál“
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 10.10.2022
11:15
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
41546-WYP „Stredná odborná škola - Szakközépiskola Tornaľa – modernizácia odborného vzdelávania“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 19.10.2022
09:00
Banskobystrický samosprávny kraj
40648-MSS „Transformácia 400/110 kV ESt Ladce“ - inžinierska a projektová činnosť
Verejná súťaž
UVO 11.10.2022
10:00
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
41020-MSP „Transformovňa 400/110 kV Senica“ – realizácia diela
Verejná súťaž
UVO 24.10.2022
10:00
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
42293-WYP „Zníženie energetickej náročnosti budov „Môj domov“ ZSS Topoľčany – fasáda a balkóny“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.10.2022
09:00
Nitriansky samosprávny kraj
41800-WYP „Zníženie energetickej náročnosti objektu Kráľovská“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.10.2022
14:00
ProCS, s.r.o.
42078-WNT 037 - 4200/2022
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.10.2022
08:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Z202211261 15 ks elektricky polohovateľná posteľ s hrazdou, hrazdičkou a antidekubitným matracom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.10.2022
09:00
Horné Srnie, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202211490 3 kanálový prenosný EKG prístroj
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 10.10.2022
13:30
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
9-miestne špeciálne osobné motorové vozidlo s hydraulickou zdvíhacou plošinou a kotviacim systémom pre invalidný vozík
Zákazka s nízkou hodnotou
11.10.2022
13:00
Domov sociálnych služieb (Čeláre-Kirť), Čeláre - Kírť 189, 991 22 Bušince
Z202210997 Absorbančný ELISA reader
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.10.2022
11:15
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Agregát - elektrocentrála
Prieskum trhu
partnerska_dohoda 10.10.2022
13:00
BB EXPO spol. s r.o., ČSA 12, 974 01 Banská Bystrica
Z202211122 Akumulátorové batérie a elektrolyt - kyselina sírová do AKB
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.10.2022
11:50
Trebišov, Trebišov, Košický, Slovenská republika
Zobrazených: 1 - 25 / 1095 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20