Zverejnené súťaže

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20235525 Oprava a servis vyhodnocovacieho vybavenia Vexcel Ultrascan 5000
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 13.06.2023
08:30
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z20235463 Prístroj slúžiaci pre urodynamickú diagnostiku
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.06.2023
10:00
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z20235266 Reklamné predmety s potlačou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.06.2023
09:00
Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Z20235234 Zabezpečenie licenčnej podpory riadenia investičnej výstavby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.06.2023
10:30
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
17456-MSP "Modernizácie vybraných úsekov ciest II. a III. triedy – zvýšenie bezpečnosti na rok 2023"
Verejná súťaž
UVO 09.06.2023
08:00
Nitriansky samosprávny kraj
19574-WNP "Rekonštrukcia polyfunkčnej sály a priľahlých priestorov RKC v Prievidzi" - I. etapa
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 19.06.2023
09:00
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
19649-MSS "Špecializované zariadenie Záhorská Bystrica – PD (BIM)"
Verejná súťaž
UVO 03.07.2023
09:00
Bratislavský samosprávny kraj
18849-MST "Vybavenie SOŠ Medzilaborce - Zariadenia a nástroje pre prácu s drevom"
Verejná súťaž
UVO 22.06.2023
13:00
Spojená škola, Duchnovičova 506, Medzilaborce
19802-MSS _Zhodnotenie kuchynského biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu z domácností_
Verejná súťaž
UVO 03.07.2023
11:00
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s.
19292-WNS „ Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnosti vykonávacieho projektu (DSP) na stavbu Obnova budovy Centra voľného času, Levočská 14, Spišská Nová Ves“
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 12.06.2023
10:00
Mesto Spišská Nová Ves
19010-WYT „Dodávka elektriny pre objekty OS Čierna Voda, OS Krasňany, Voderady, Trenčín na obdobie od 01.07.2023 do 31.12.2023“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.06.2023
12:00
MH Invest II, s. r. o.
19065-MSS „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Beluša s využitím garantovanej energetickej služby“
Verejná súťaž
UVO 26.06.2023
10:00
Obec Beluša
19062-MSS „Most ev. č. 1474-002 cez hlavný kanál Stará Gúta - Lándor“ – projektová dokumentácia
Verejná súťaž
UVO 28.06.2023
08:00
Nitriansky samosprávny kraj
19063-MSS „Most ev. č. 1474-002A cez hlavný kanál Stará Gúta - Lándor“ – projektová dokumentácia
Verejná súťaž
UVO 28.06.2023
08:00
Nitriansky samosprávny kraj
19061-MSS „Most ev. č. 1558-001 cez potok Štiavnička - Hokovce“ – projektová dokumentácia
Verejná súťaž
UVO 28.06.2023
08:00
Nitriansky samosprávny kraj
19033-WNT „Nákup hardvérového vybavenia pre zabezpečenie komplexných služieb TOMoCON PACS-server“
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 09.06.2023
08:00
Nitriansky samosprávny kraj
18607-WYP „Prístavba budovy RÚVZ so sídlom v Košiciach“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 22.06.2023
10:00
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
19591-WNP „Rekonštrukcia južnej časti múru mestského opevnenia.“
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 20.06.2023
13:00
Mesto Trenčín
19525-WYP „Športová hala Pankúchova“ na Pankúchovej ulici v Bratislave – Petržalke časť 1. skelet – opakovaná
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 23.06.2023
10:00
Mestská časť Bratislava - Petržalka
19102-WNT „Vybavenie učebne CNC“ (SOŠ Handlová)
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 12.06.2023
10:00
Trenčiansky samosprávny kraj
„Zabezpečenie dodávky elektriny, distribučných služieb a zodpovednosti za odchýlku pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky „2024“ II“; (lehota dodania od 01.01.2024 do 31.12.2024 (12 mesiacov), s možnosťou predĺženia o ďalších 12 mesiacov, najviac trikrát (najneskorší dátum ukončenia Zmluvy je 31.12.2027)); (predpokladaný objem odobratej elektriny počas Zmluvného obdobia je 41 453 MWh)
Dynamický nákupný systém
16.06.2023
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
„Zabezpečenie servisu prístroja PHARO 300 a opravy čítačiek čiarového kódu a kyvetovej šachty pre Kontrolne chemické laboratórium civilnej ochrany v Jasove, sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky“.
Prieskum trhu pre určenie PHZ
12.06.2023
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
19523-WNT 1 ks hydraulická zdvíhacia stolička na kúpanie
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 14.06.2023
09:00
Nitriansky samosprávny kraj
19295-WNS Aktualizácia Manažment plánu lokality UNESCO "Historické mesto Banská Štiavnica a technické pamiatky v jeho okolí" - 2.etapa (2)
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 15.06.2023
08:00
Mesto Banská Štiavnica
Z20235427 Alkoholtester a náustky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.06.2023
14:45
Sereď, Galanta, Trnavský, Slovenská republika
Zobrazených: 1 - 25 / 1144 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20