Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20228648 Kurz na rozšírenie vodičských oprávnení zo skupiny „B“ na skupinu „C“, zo skupiny „C“ na skupinu „CE“, zo skupiny „C“ na skupinu „D“.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 24.08.2022
14:00
Nitra - Staré Mesto, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z20229123 Kurz na rozšírenie vodičských oprávnení zo skupiny „C“ na skupinu „D“.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.08.2022
10:00
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Z20228234 Maitenance softvérových licencií Fabasoft (Folio) – súčasný používateľ
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 23.08.2022
14:30
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Poloautomatická plnička spotrebiteľských balení múky
Prieskum trhu
19.08.2022
09:00
BIOMINERAL s.r.o., Riazanská 59, 831 03 Bratislava
Z20228575 Štiepkovač za traktor
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.08.2022
09:00
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
38/ME/2022 „ Základné potraviny pre Mesto Kolárovo rok 2022 "
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 29.08.2022
09:00
Mesto Kolárovo
48/ME/2022 „Dodávka zemného plynu pre Spojenú školu internátnu“
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 08.09.2022
09:00
Spojená škola internátna, Nám. Štefana Kluberta 1, Levoča
36570-WNT „Nákup vozidiel“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 18.08.2022
11:00
Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik
37662-WNS „Poistenie majetku mesta“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 31.08.2022
09:00
Mesto Dunajská Streda
51/ME/2022 „Rekonštrukcia Domu smútku v Revúcej“
eZakazky 09.09.2022
09:00
Mesto Revúca
34757-WYP „Spojená škola Banská Bystrica časť Vlkanová – modernizácia odborného vzdelávania (Stavebné úpravy haly s dielňou Spojenej školy – SOŠ automobilovej)“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 18.08.2022
10:00
Spojená škola
33144-MSS „Trenčín: Most na Ostrove – Vlárska “
Verejná súťaž
UVO 13.09.2022
11:00
Mesto Trenčín
645/2022 „Úžitkové motorové vozidlo na údržbu areálu ŠD Mladosť“
eZakazky 25.08.2022
12:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
AOS-81/5-82/2022 „Výmena elektroinštalačných rozvodov a elektrických rozvodných skríň“
eZakazky 05.09.2022
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
36446-WYP „Výstavba a rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul. SNP a Hviezdoslavovej v obci Hranovnica“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.08.2022
09:00
Obec Hranovnica
35387-WNP „WIFI pre Teba II - Obec Bruty“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 22.08.2022
10:00
Obec Bruty
47/ME/2022 „Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov Mesta Kolárovo formou stravných poukážok a stravovacích kariet “
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 23.08.2022
09:00
Mesto Kolárovo
34/ME/2022 „Zimná a letná údržba na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy a chodníkoch v správe a vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Vrakuňa“
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 02.09.2022
09:00
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
34241-MST „Zlepšenie materiálno-technického vybavenia odborných učební a dielní“ - SOŠ Šurany, 2. časť
Verejná súťaž
UVO 19.08.2022
09:00
Nitriansky samosprávny kraj
36706-MST 4K endoskopická vizualizačná zostava s CT-MRI elektromagnetickou navigáciou pre ORL
Verejná súťaž
UVO 07.09.2022
10:00
Univerzitná nemocnica Martin
325/2022/ZNH ACCESS systém
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 18.08.2022
10:00
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Z20228603 All in One, projektor, premietacie plátna
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.08.2022
10:00
Ružomberok, Ružomberok, Žilinský, Slovenská republika
37302-MUT Antineoplastické a imunomodulačné činidlá
Užšia súťaž
UVO 12.09.2022
10:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
36598-MSS Aplikácia pre správu údajov SGI – PILOT na 20 katastrálnych území 2
Verejná súťaž
UVO 12.09.2022
10:00
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Archeologické náradie
Zákazka s nízkou hodnotou
24.08.2022
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zobrazených: 1 - 25 / 944 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20