Zverejnené súťaže

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20235119 Prístroj slúžiaci pre urodynamickú diagnostiku
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.06.2023
09:00
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z20235234 Zabezpečenie licenčnej podpory riadenia investičnej výstavby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.06.2023
10:30
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
17456-MSP "Modernizácie vybraných úsekov ciest II. a III. triedy – zvýšenie bezpečnosti na rok 2023"
Verejná súťaž
UVO 09.06.2023
08:00
Nitriansky samosprávny kraj
"Rekonštrukcia domu smútku Šimonovany" - vypracovanie PD pre SP a RS
Zákazka s nízkou hodnotou
08.06.2023
10:00
Mesto Partizánske
18723-WNS "STK a EK II." - cestmajsterstvo Považská Bystrica, Ilava, Púchov
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 06.06.2023
09:00
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK)
18735-WNS "STK a EK III." - cestmajsterstvo Bánovce nad Bebravou, Partizánske
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 06.06.2023
09:30
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK)
18751-WNS "STK a EK IV." - cestmajsterstvo Prievidza, Nitrianske Rudno, Nitrianske Pravno
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 06.06.2023
10:00
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK)
18849-MST "Vybavenie SOŠ Medzilaborce - Zariadenia a nástroje pre prácu s drevom"
Verejná súťaž
UVO 22.06.2023
13:00
Spojená škola, Duchnovičova 506, Medzilaborce
19028-WNT (130) ND na T815, PP 368BE
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 05.06.2023
10:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
19165-WNT (132) Kompletný motor po GO PP Z 064, Komatsu
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 06.06.2023
09:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
19299-WNT (135) Plexisklo, guma - vozidlá LÚC
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 08.06.2023
09:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
19292-WNS „ Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnosti vykonávacieho projektu (DSP) na stavbu Obnova budovy Centra voľného času, Levočská 14, Spišská Nová Ves“
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 12.06.2023
10:00
Mesto Spišská Nová Ves
18783-WNT „Dodávka a montáž šikmej schodiskovej plošiny v ’’PENZIÓN”, ZSS Topoľčany“
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 07.06.2023
09:00
Nitriansky samosprávny kraj
19010-WYT „Dodávka elektriny pre objekty OS Čierna Voda, OS Krasňany, Voderady, Trenčín na obdobie od 01.07.2023 do 31.12.2023“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.06.2023
12:00
MH Invest II, s. r. o.
16/ME/2023 „Dodávka zemného plynu a elektrickej energie pre EKO - podnik verejnoprospešných služieb“
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 05.06.2023
11:00
EKO - podnik verejnoprospešných služieb
19065-MSS „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Beluša s využitím garantovanej energetickej služby“
Verejná súťaž
UVO 26.06.2023
10:00
Obec Beluša
19062-MSS „Most ev. č. 1474-002 cez hlavný kanál Stará Gúta - Lándor“ – projektová dokumentácia
Verejná súťaž
UVO 28.06.2023
08:00
Nitriansky samosprávny kraj
19063-MSS „Most ev. č. 1474-002A cez hlavný kanál Stará Gúta - Lándor“ – projektová dokumentácia
Verejná súťaž
UVO 28.06.2023
08:00
Nitriansky samosprávny kraj
19061-MSS „Most ev. č. 1558-001 cez potok Štiavnička - Hokovce“ – projektová dokumentácia
Verejná súťaž
UVO 28.06.2023
08:00
Nitriansky samosprávny kraj
19033-WNT „Nákup hardvérového vybavenia pre zabezpečenie komplexných služieb TOMoCON PACS-server“
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 09.06.2023
08:00
Nitriansky samosprávny kraj
18607-WYP „Prístavba budovy RÚVZ so sídlom v Košiciach“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 22.06.2023
10:00
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
19102-WNT „Vybavenie učebne CNC“ (SOŠ Handlová)
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 12.06.2023
10:00
Trenčiansky samosprávny kraj
18754-WNT 2 ks stropný zdvíhací systém s príslušenstvom
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 06.06.2023
09:00
Nitriansky samosprávny kraj
18703-WNT 29/2023 Antivírusová ochrana pre pracovné stanice, notebooky a servery
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 05.06.2023
09:00
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
19295-WNS Aktualizácia Manažment plánu lokality UNESCO "Historické mesto Banská Štiavnica a technické pamiatky v jeho okolí" - 2.etapa (2)
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 15.06.2023
08:00
Mesto Banská Štiavnica
Zobrazených: 1 - 25 / 1065 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20