Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Úrad hlavného lekára Ozbrojených síl SR - Výkup služobných psov
Zákazka s nízkou hodnotou
29.10.2021
23:59
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Technologická linka na úpravu uhlíkových materiálov
Prieskum trhu
partnerska_dohoda 31.10.2021
18:00
HC LOGISTIK, s.r.o., Pribinova 22, 811 09 Bratislava
IG-DNS-052-21 Zabezpečenie realizácie Fotovoltických elektrární
Dynamický nákupný systém
spp 21.04.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
IG-KS-133-21 Kvalifikačný systém pre obstarávanie statických posudkov budov pre potreby realizácie strešných fotovoltaických elektrární
Kvalifikačný systém
spp 09.06.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
Obnova exteriérovej časti hrobky rodiny Konkoly Thege, II. Etapa
Prieskum trhu
23.09.2021
16:00
Mesto Hurbanovo
CR-OVS-193-21 Moderznizácia UPS
Obchodná verejná súťaž
spp 17.09.2021
09:00
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
Vybudovanie garáže pre hasičskú techniku v obci Bošáca
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 22.09.2021
08:00
Obec Bošáca
Žabokreky, spevnené plochy - chodník, na parcele EKN1012-5
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 27.09.2021
23:59
Obec Žabokreky
Nadštandardné lekárske prehliadky (súťažné podklady budú záujemcom poskytované na základe ich písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na e-mailovú adresu: ludmila.kotulova@spp-distribucia.sk odo dňa vyhlásenia súťaže najneskôr do 14.9.2021 do 12.00 hod.)
Obchodná verejná súťaž
22.09.2021
12:00
SPP – distribúcia , a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Úrad pre investície a akvizície Bratislava - ND do zbraní, zbraňových systémov a replík zbraní
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Parkovisko Sotinská ulica, Senica
Zákazka s nízkou hodnotou
17.09.2021
10:30
Mesto Senica
Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - Hlohovec, RTH na kopci Šanec budova č. 1 - KJB + ubytovňa - obnova hygienických malieb a náterov (Obhliadka: Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že obhliadka staveniska (v prípade záujmu) bude dňa 07.09.2021 o 09,00 hod., ktorú si musí každý dohodnúť individuálne s kontaktnou osobou: Ing. Gabriela CERVANOVÁ, telefón 0960/396 466, e-mail: gabriela.cervanova@mil.sk)
Zákazka s nízkou hodnotou
17.09.2021
13:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Akčný plán a opatrenia mesta Brezna zamerané na zmiernenie dôsledkov zmeny klímy – externý manažment
Zákazka s nízkou hodnotou
17.09.2021
09:00
Mesto Brezno
Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - Viničné - úprava budovy č. 074 - prechodník a zmena účelu využívania predmetnej budovy na psinec – projektová dokumentácia
Zákazka s nízkou hodnotou
17.09.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci Bošáca
Zákazka s nízkou hodnotou
28.09.2021
08:00
Obec Bošáca
Pokračovanie v budovaní národopisnej expozície
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2021
23:59
Zemplínske múzeum Michalovce
Reklamné predmety
Výzva na predkladanie ponúk
24.09.2021
23:59
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
SD/18305 Rekonštrukcia plynovodov Piešťany, Kúpeľný ostrov
Obchodná verejná súťaž
21.09.2021
13:00
SPP – distribúcia , a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Technologická zostava na výrobu kovových dielcov a plieškov
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 15.10.2021
12:00
PRINTY s. r. o., Bytčianska 492, 010 03 Žilina
Obstaranie pokročilej robotizácie a technológie pri výrobe ťažkotonážnych kolies a kladiek
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 23.09.2021
10:00
RENOST, s.r.o., Sv. Anny 126/30, 034 01 Ružomberok
Oznámenie o vyhlásení pripravovaného prieskumu trhu na predmet súťaže č. 282/2021 „Dodávka Storage systémov a supportu pre potreby podniku VV š.p.“ (Podmienky súťaže (Výzvu) vyhlasovateľ zašle každému uchádzačovi, ktorý sa v termíne do 10.9.2021 do 13:00 hod. stredoeurópskeho času písomne prihlási do súťaže (e-mailom) na adresu kontaktnej osoby uvedenej v bode 2. V prihláške do súťaže zaslanej vyhlasovateľovi/ kontaktnej osobe uchádzač uvedie e-mailovú adresu, na ktorú sa majú zaslať Podmienky súťaže.)
Prieskum trhu
20.09.2021
14:00
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK P.O.BOX 45, Karloveská 2, 842 04 Bratislava
Dodanie a inštalácia materiálu do ekoučebne v rámci projektu s názvom CLIMECO GAB
Zákazka s nízkou hodnotou
27.09.2021
14:00
Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova 69, 90301 Senec
Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - Bratislava, Kutuzovove kasárne, budova č. 151 - oprava podlahovej krytiny (Obhliadka: Verejný obstarávateľ odporúča vykonať obhliadku staveniska a jeho okolia tak, aby si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Obhliadka sa uskutoční dňa 10.9.2021. Zraz účastníkov bude o 9,00 hod. pred vstupom do Kutuzovových kasární. Kontakt pre zabezpečenie vstupu: Ing. Viktor PAVLENDA, tel.: 0960/317 117, e-mail: viktor.pavlenda@mil.sk (kvôli zabezpečeniu vstupu je treba sa nahlásiť vopred, najneskôr do 9.9.2021 do 10:00. Je treba nahlásiť meno, adresu, menný zoznam zúčastnených, v prípade potreby vstupu s vozidlom aj ŠPZ a typ auta))
Zákazka s nízkou hodnotou
17.09.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - Sliač, kasárne letecké, VS b. č. 62, 1, 53, 81 - oprava výmenníka tepla PV 2UH (Obhliadka: Verejný obstarávateľ odporúča vykonať obhliadku staveniska a jeho okolia tak, aby si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Obhliadka sa uskutoční dňa 13.9.2021. Zraz účastníkov bude o 9,00 hod. pred vstupom do kasární/brána č. 1. Kontakt pre zabezpečenie vstupu: z. Libor ŠIMO, tel.: 0960/452 230, 0903 803 672, e-mail: libor.simo@mil.sk (kvôli vstupom je nutné sa nahlásiť vopred, do 9.9.2021 do 12:00, meno, priezvisko, číslo OP. Nie je možné parkovať pred kasárňami. Pre vstup autom, tak typ auta a ŠPZ))
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Rozšírenie dopravnej infraštruktúry v obci Nová Lesná a parkovisko pri materskej škôlke Nová Lesná
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 23.09.2021
13:00
Obec Nová Lesná
Zobrazených: 1 - 25 / 934 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20