Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Úrad hlavného lekára Ozbrojených síl SR - Výkup služobných psov
Zákazka s nízkou hodnotou
29.10.2021
23:59
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Technologická linka na úpravu uhlíkových materiálov
Prieskum trhu
partnerska_dohoda 31.10.2021
18:00
HC LOGISTIK, s.r.o., Pribinova 22, 811 09 Bratislava
IG-DNS-052-21 Zabezpečenie realizácie Fotovoltických elektrární
Dynamický nákupný systém
spp 21.04.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
IG-KS-133-21 Kvalifikačný systém pre obstarávanie statických posudkov budov pre potreby realizácie strešných fotovoltaických elektrární
Kvalifikačný systém
spp 09.06.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
Žabokreky, spevnené plochy - chodník, na parcele EKN1012-5
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 27.09.2021
23:59
Obec Žabokreky
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci Bošáca
Zákazka s nízkou hodnotou
28.09.2021
08:00
Obec Bošáca
Technologická zostava na výrobu kovových dielcov a plieškov
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 15.10.2021
12:00
PRINTY s. r. o., Bytčianska 492, 010 03 Žilina
Obstaranie pokročilej robotizácie a technológie pri výrobe ťažkotonážnych kolies a kladiek
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 13.10.2021
10:00
RENOST, s.r.o., Sv. Anny 126/30, 034 01 Ružomberok
Dodanie a inštalácia materiálu do ekoučebne v rámci projektu s názvom CLIMECO GAB
Zákazka s nízkou hodnotou
27.09.2021
14:00
Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova 69, 90301 Senec
Liptovská Teplá OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu (obhliadka miesta dodania predmetu zákazky sa uskutoční dňa 14.09.2021 o 10.00 hod. Stretnutie účastníkov obhliadky bude po telefonickom dohovore s kontaktnou osobou uvedenou v časti I. tejto výzvy pri vstupe do objektu)
Zákazka s nízkou hodnotou
27.09.2021
13:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Vypracovanie Projektovej dokumentácie pre stavbu Rekonštrukcia skladových (nebytových) priestorov zmena účelu využitia budovy na výchovno-vzdelávací proces
Zákazka s nízkou hodnotou
30.09.2021
12:00
Gymnázium, Šrobárova 1, Košice
Zabezpečenie stravovania pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov DSSaZPS Pezinok
Prieskum trhu
27.09.2021
09:00
Centrum sociálnych služieb, Pod Karpatmi Hrnčiarska 37, 902 01 Pezinok
Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - Martin, MS Sklené - odstránenie nedostatkov po OP a OS bleskozvodov (Obhliadka: záujemcovi sa odporúča vykonať obhliadku objektu, aby si overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Obhliadka sa uskutoční dňa 21.09.2021. Zraz účastníkov bude o 9,00 hod. pred vstupom do objektu Muničného skladu v Sklenom. Účasť na obhliadke je potrebné nahlásiť kontaktnej osobe e-mailom minimálne 2 dni pred jej realizáciou. Kontaktná osoba: Ing. Jozef JELLUŠ, tel.: 0960/416 210, 0903 820 164 e-mail: jozef.jellus@mil.sk)
Zákazka s nízkou hodnotou
28.09.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - Martin, K 4čsb. MS Sklené- odstránenie nedostatkov po OP a OS na elektroinštaláciách (Obhliadka: záujemcovi sa odporúča vykonať obhliadku objektu, aby si overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Obhliadka sa uskutoční dňa 20.09.2021. Zraz účastníkov bude o 9,00 hod. pred vstupom do objektu Muničného skladu v Sklenom. Účasť na obhliadke je potrebné nahlásiť kontaktnej osobe e-mailom minimálne 2 dni pred jej realizáciou. Kontaktná osoba: Ing. Jozef JELLUŠ, tel.: 0960/416 210, 0903 820 164, e-mail: jozef.jellus@mil.sk)
Zákazka s nízkou hodnotou
27.09.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Dodávka inovatívnej techológie
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 05.10.2021
10:00
Metales s.r.o., M. R. Štefánika 44, 026 01 Dolný Kubín
SD/19005 Rekonštrukcia plynovodov Senec, Priemyselná zóna, Šamorínska
Obchodná verejná súťaž
06.10.2021
13:00
SPP – distribúcia , a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - SPO Hlohovec- odstránenie nedostatkov z OP a OS elektrických zariadení budov - elektrické inštalácie (Obhliadka: záujemcovi sa odporúča vykonať obhliadku objektu, aby si overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Obhliadka sa uskutoční dňa 16.09.2021. Zraz účastníkov bude o 9,00 hod. pred vstupom do objektu kasárni vojenského útvaru, Kasárenská 1, Sereď. Účasť na obhliadke je potrebné nahlásiť kontaktnej osobe e-mailom minimálne 2 dni pred jej realizáciou. Kontaktná osoba: Ing. Eduard CÍSAR, tel.: 0960/396 461, e-mail: eduard.cisar@mil.sk)
Zákazka s nízkou hodnotou
29.09.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Verejná súťaž na predaj minoritného podielu Slovenská autobusová doprava Dunajská Streda, akciová spoločnosť
Obchodná verejná súťaž
29.10.2021
10:00
MH Manažment, a.s. Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto
Verejná súťaž na predaj minoritného podielu SAD Humenné, a.s.
Obchodná verejná súťaž
29.10.2021
10:00
MH Manažment, a.s. Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto
Verejná súťaž na predaj minoritného podielu SAD Prievidza a.s.
Obchodná verejná súťaž
29.10.2021
10:00
MH Manažment, a.s. Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto
CR-OVS-227-21 Upgrade Print Office
Obchodná verejná súťaž
spp 29.09.2021
10:00
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
Zimná údržba – prieskum trhu
Prieskum trhu
30.09.2021
12:00
Mestská časť Bratislava-Čuňovo
Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - VÚ 3030 Mierovo - oprava obvodového systému ochrany objektu a reflektorov ku kamerovému systému, interkom, maják, osvetlenie (Obhliadka: záujemcovi sa odporúča vykonať obhliadku objektu, aby si overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Obhliadka sa uskutoční dňa 20.09.2021. Zraz účastníkov bude o 9,00 hod. pred vstupom do objektu kasárni vojenského útvaru, Mierovo. Účasť na obhliadke je potrebné nahlásiť kontaktnej osobe e-mailom minimálne 2 dni pred jej realizáciou. Kontaktná osoba: Ing. Ľuboš DŽUGAN, tel.: 0960/ 317 104, e-mail: lubos.dzugan@mod.gov.sk)
Zákazka s nízkou hodnotou
30.09.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Rekonštrukcia RS – výroba a dodávka rozvádzačov
Výzva na predkladanie ponúk
30.09.2021
12:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - Trebišov, kasárne kpt. Nálepku, b. č. 8 - oprava okien formou výmeny (Obhliadka: záujemcovi sa odporúča vykonať obhliadku miesta, aby si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Zraz záujemcov bude dňa 22.septembra o 9,00 hod. pred vstupom do kasární kpt. Nálepku, ulica kpt. Nálepku č. 1, Trebišov. Kontaktná osoba pre obhliadku: Monika STANKOVÁ, tel.: 0960/550 204, e-mail: monika.stankova@mil.sk)
Zákazka s nízkou hodnotou
28.09.2021
11:30
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Zobrazených: 1 - 25 / 979 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20