Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202124165 samo sterilizačný respirátor
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 10.12.2021
12:35
Prievidza, Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202124284 "Podpora opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 v nemocnici" - Kontajner pre MOM
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 13.12.2021
09:45
Myjava, Myjava, Trenčiansky, Slovenská republika
58210-WNT "Trvanlivé potraviny" mlieko a mliečne výrobky
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.12.2021
09:00
Centrum sociálnych služieb LIPOVEC
58166-WNT "Trvanlivé potraviny" mrazená hydina, mrazené ryby, mrazená zelenina
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 13.12.2021
09:00
Centrum sociálnych služieb LIPOVEC
58211-WNT "Trvanlivé potraviny" ostatné potravinárske výrobky
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.12.2021
10:00
Centrum sociálnych služieb LIPOVEC
73/ME/2021 „Dokovateľný notebook s príslušenstvom“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 20.12.2021
09:00
Slovenská inšpekcia životného prostredia
56357-MST „Nákup laboratórnej infraštruktúry pre potreby Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave“
Verejná súťaž
UVO 14.12.2021
08:00
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
69/ME/2021 „Potraviny pre Školský internát, Medická 2, Košice“
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 28.12.2021
09:00
Školský internát, Medická 2, Košice
72/ME/2021 „Rekonštrukcia priestorov budúceho Enviro Centra v Dunajskej Strede“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 04.01.2022
09:00
Mesto Dunajská Streda
65/ME/2021 „Zabezpečenie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Dunajská Streda“
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 16.12.2021
09:00
Mesto Dunajská Streda
68/ME/2021 „Zabezpečenie odberu, transportu, analýz vzoriek palív a s nimi súvisiace služby“
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 16.12.2021
09:00
Slovenská inšpekcia životného prostredia
Z202124726 1ks notebook, 1ks PC s príslušenstvom a 1ks tlačiareň
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.12.2021
11:48
Prievidza, Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika
22. Mechanizovaný prápor Michalovce - Chlieb a pekárenské výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
16.12.2021
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
22. Mechanizovaný prápor Michalovce - Mäso a mäsové výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
16.12.2021
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
22. Mechanizovaný prápor Michalovce - Ovocie a zelenina
Zákazka s nízkou hodnotou
16.12.2021
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Z202124490 3 x Kovová šatňová skriňa s uzamykaním na kódovací zámok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 10.12.2021
10:24
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
57185-MST 68Ge/68Ga rádionuklidový generátor
Verejná súťaž
UVO 20.12.2021
10:00
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
Z202124283 9 miestne osobné motorové vozidlo s hydraulickou zdvíhacou plošinou, s kotvením osoby na invalidnom vozíku
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 15.12.2021
08:00
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
91. ženijný pluk Sereď - Zabezpečenie zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov...
Zákazka s nízkou hodnotou
09.12.2021
23:59
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Z202124570 AC nabíjacia stanica pre elektromobily
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 15.12.2021
09:00
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
57066-MSP ACCORD – Rekonštrukcia laboratórií
Verejná súťaž
UVO 21.01.2022
10:00
Univerzita Komenského v Bratislave
Z202124275 Aminokyseliny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 13.12.2021
11:00
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Z202124295 Aminokyseliny, Infúzne roztoky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.12.2021
11:00
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
56937-WYT Antihemoragiká
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.12.2021
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Z202124474 Antivírusová ochrana koncových zariadení pre 1000 počítačov na obdobie 48 mesiacov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 15.12.2021
15:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Zobrazených: 1 - 25 / 938 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20