Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Technologická linka na úpravu uhlíkových materiálov
Prieskum trhu
partnerska_dohoda 31.01.2022
18:00
HC LOGISTIK, s.r.o., Pribinova 22, 811 09 Bratislava
IG-DNS-052-21 Zabezpečenie realizácie Fotovoltických elektrární
Dynamický nákupný systém
spp 21.04.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
IG-KS-133-21 Kvalifikačný systém pre obstarávanie statických posudkov budov pre potreby realizácie strešných fotovoltaických elektrární
Kvalifikačný systém
spp 09.06.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
Obchodná verejná súťaž na prenájom pozemkov a objektu na ulici Borská 2
Obchodná verejná súťaž
31.12.2021
12:00
Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
Výmena okien a hliníkovej zasklenej fasády
Zákazka s nízkou hodnotou
15.12.2021
17:00
Mesto Hurbanovo
Prenájom priestorov v Zdravotnom stredisku Brezová pod Bradlom
Výzva na predkladanie ponúk
15.12.2021
12:00
Mesto Brezová pod Bradlom
Pletené svetre a šály
Zákazka s nízkou hodnotou
10.12.2021
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Objekt správy areálu a sociálnej vybavenosti účinkujúcich – amfiteáter Detva, časť C (stavebné práce)
Zákazka s nízkou hodnotou
10.12.2021
14:00
Mesto Detva
Vesty taktické
Zákazka s nízkou hodnotou
10.12.2021
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom elektronických stravovacích kariet
Obchodná verejná súťaž
13.12.2021
09:00
Prešovský samosprávny kraj
Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Pyropatróny do leteckej techniky (https://www.mod.gov.sk/data/att/153467.pdf)
Výzva na predkladanie ponúk
13.12.2021
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Zvýšenie energetickej efektívnosti MŠ na Vinohradskej ulici v Hlohovci
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 13.12.2021
11:00
Mesto Hlohovec
Prístavba Školiaceho strediska k RD súp. č. 225
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 10.12.2021
10:00
Tabita s. r. o., Štefanov č. 241, 906 45 Štefanov
Betónové garáže
Zákazka s nízkou hodnotou
10.12.2021
10:30
Mesto Senica
Obnova zariadení MaR stredísk 3. stavby PZZP Láb – ZS4 - Projektová dokumentácia
Výzva na predkladanie ponúk
10.12.2021
10:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
91. ženijný pluk Sereď - Zabezpečenie zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov...
Zákazka s nízkou hodnotou
09.12.2021
23:59
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Výroba a montáž nábytku pre ZSS Domum
Zákazka s nízkou hodnotou
13.12.2021
11:00
Mesto Piešťany
Parkové smetné koše / Mestský mobiliár
Zákazka s nízkou hodnotou
20.12.2021
10:30
Mesto Senica
Údržba dopravného značenia v meste Senica a v mestských častiach
Zákazka s nízkou hodnotou
10.12.2021
10:30
Mesto Senica
Oprava 2ks prevodoviek pre električky Škoda 29T a 30T
Výzva na predkladanie ponúk
10.12.2021
09:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
LO-OVS-325-21 Dodávka a inštalácia digitálnych zobrazovacích jednotiek a následné služby
Obchodná verejná súťaž
spp 15.12.2021
12:00
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - Kasárne Sereď, b. č. 98 - oprava strešnej živičnej krytiny a výmena odtokových žľabov a zvodov (obhliadka: Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že obhliadka staveniska (v prípade záujmu) bude dňa 06.12.2021 o 09,00 hod., ktorú si musí každý dohodnúť individuálne s kontaktnou osobou: - Jozef LOPAŠOVSKÝ, telefón 0960/386 520, 0904786155, e-mail: jozef.lopasovsky@mil.sk)
Zákazka s nízkou hodnotou
13.12.2021
12:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Obnova chodníka pri rodinných domoch v obci Veľké Dravce I. a II. etapa
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 13.12.2021
10:00
Obec Veľké Dravce
OBNOVA ZÁKLADNEJ ŠKOLY HRHOV
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 13.12.2021
14:00
Obec Hrhov
Externé riadenie projektu Moderné technológie – Šaľa na ceste SMART
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 13.12.2021
12:00
Mesto Šaľa
Zobrazených: 1 - 25 / 937 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20