Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
GPS – monitorovací systém I. (dodávka GPS – monitorovacieho systému vozidiel a strojov s monitorovaním pohybu strojov a jednotlivých pracovných činností v reálnom čase)
Prieskum trhu
07.02.2023
08:00
AGRIFOP, a.s. Stakčín, Na Troskách 1635/3, 974 01 Banská Bystrica
Cisternový náves (3 ks)
Prieskum trhu
10.02.2023
12:00
AGRO TAMI, a.s., Cabajská 10, 950 22 Nitra
Cisternový príves (7 ks)
Prieskum trhu
10.02.2023
12:00
AGRO TAMI, a.s., Cabajská 10, 950 22 Nitra
Cisternové vozidlo (3ks)
Prieskum trhu
10.02.2023
12:00
AGRO TAMI, a.s., Cabajská 10, 950 22 Nitra
Ťahač návesov (3 ks)
Prieskum trhu
10.02.2023
12:00
AGRO TAMI, a.s., Cabajská 10, 950 22 Nitra
Postrekovač
Prieskum trhu
06.02.2023
11:00
AGRONATURAL družstvo Nová Ves - Slepčany, Nová Ves nad Žitavou, 951 51 Nová Ves nad Žitavou
Náradie na predsejbové spracovanie pôdy
Prieskum trhu
06.02.2023
11:00
AGRONATURAL družstvo Nová Ves - Slepčany, Nová Ves nad Žitavou, 951 51 Nová Ves nad Žitavou
Plošný mulčovač s vertikálnym uložením kladív
Prieskum trhu
06.02.2023
11:00
AGRONATURAL družstvo Nová Ves - Slepčany, Nová Ves nad Žitavou, 951 51 Nová Ves nad Žitavou
Výmena strešnej krytiny na hospodárskej budove
Prieskum trhu
07.02.2023
17:00
AGRORENT, a.s., Družstevná 2, 946 51 Nesvady
Obstaranie sejačky
Prieskum trhu pre určenie PHZ
09.02.2023
13:00
AGRORIS s.r.o., Potravinárska 3694, 979 01 Rimavská Sobota
3602 - WYP „Oprava a údržba priestorov budovy č. 26“
eZakazky 20.02.2023
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
2022/S 189-532229 DNS na dodávky elektriny a zemného plynu
Dynamický nákupný systém
eZakazky 30.09.2026
12:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
2022/S 132-375602 DNS - Výpočtová technika a príslušenstvo
Dynamický nákupný systém
eZakazky 12.07.2024
13:12
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Mobilná miešareň kŕmnych zmesí
Prieskum trhu
15.02.2023
14:00
Attila Tóth, Salka 224, 943 61 Salka
3907-WNS Kompletná správa procesov súvisiacich s vznikom, skladovaním a likvidáciou nebezpečného odpadu
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 13.02.2023
09:00
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
Z2023380 Liek ATC skupiny č. J06BB16
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.02.2023
11:10
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z2023536 Lieky a liečivá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.02.2023
10:45
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z2023579 Ryža, strukoviny, obilniny a olejniny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.02.2023
10:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z2023580 Múka, cestoviny, výrobky z obilnín
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.02.2023
09:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z2023581 Paštéty a rybacie konzervy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.02.2023
10:30
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z2023610 papier na fotokopírovanie a xerografický papier
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.02.2023
09:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z2023654 Brúsny papier
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.02.2023
10:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z2023709 Zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.02.2023
10:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z2023721 Neurostimulátor pre liečbu farmakorezistentnej epilepsie stimuláciou nervus vagus
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.02.2023
15:30
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Most na ceste III/5328 ev.č. 05328-4 Hucín (cesta III/2837, DC/Most: M1296.01)
Výzva na predkladanie ponúk
07.02.2023
10:00
Banskobystrický samosprávny kraj
Zobrazených: 1 - 25 / 612 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20