Zverejnené súťaže

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
37609 - MST "Hokejová akadémia": interiérové vybavenie - hokejové prvky
Verejná súťaž
UVO 15.01.2024
09:00
Trenčiansky samosprávny kraj
38608 - WNT "Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach" - Turisticko informačné centrum - vybavenie
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 21.12.2023
09:00
Trenčianske múzeum v Trenčíne
37633 - MSS "Služby súvisiace so zberom, zvozom, zhodnotením a úpravou komunálnych odpadov pred uložením na skládku od pôvodcov odpadu na území mesta Modry"_eBIZ 40/2023
Verejná súťaž
UVO 27.12.2023
09:00
Mesto Modra
37521 - MSS "Služby súvisiace so zberom, zvozom, zhodnotením a zneškodnenín komunálnych odpadov na území mesta Modry"_eBIZ-41/2023
Verejná súťaž
UVO 22.12.2023
09:00
Mesto Modra
49/ME/2023 „ Potraviny pre Školský internát, Medická 2, Košice "
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 11.12.2023
09:00
Školský internát, Medická 2, Košice
51/ME/2023 „Dodávka zemného plynu a elektrickej energie pre SUBSIDIUM - špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov“
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 03.01.2024
09:00
SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov
38643 - MST „Obnova sekundárnej techniky a inovácia RIS 400 kV Lemešany“ - realizácia stavby
Verejná súťaž
UVO 06.02.2024
10:00
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
38477 - MSS „Odber a zhodnotenie kalov z ČOV pre PVPS, a.s. Poprad 2024 -26“
Verejná súťaž
UVO 08.01.2024
11:00
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
38215 - MST „Rozšírenie ESt Podunajské Biskupice + dozbrojenie prípojnice W2“ – realizácia stavby
Verejná súťaž
UVO 22.01.2024
10:00
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
38235 - MSP „Výmena transformátora T401 v ESt Stupava“ - realizácia stavby
Verejná súťaž
UVO 23.01.2024
10:00
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Z202314107 10 miestne digitálne magnetické miešadlo s ohrevom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
12:00
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z202314149 3D pero s príslušenstvom,
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
12:36
Tornaľa, Revúca, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202314146 3D skener s príslušenstvom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
12:31
Tornaľa, Revúca, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202314142 3D tlačiareň
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
12:14
Tornaľa, Revúca, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202314144 3D tlačiareň s príslušenstvom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
12:22
Tornaľa, Revúca, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202314176 3ks rotoped, 3ks elektromagnet rotoped, 15ks skladacia žinenka, 3ks záťažová prikrývka, 37 ks podložka na cvičenie, 1ks krossový trenažér
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.12.2023
10:08
Prievidza, Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika
38487 - WNP AB LS Hnúšťa - zateplenie severnej steny
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 21.12.2023
10:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Z202314072 Acer Swift Go 14 alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
09:00
Bratislava - mestská časť Dúbravka, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Liptovský Mikuláš - obchodná verejná súťaž na odber neupotrebiteľného materiálu
10.12.2023
23:59
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš
Z202314094 Aktualizačný poplatok za softvérové licencie a Nové licencie Fabasoft eGov-Suite
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
09:00
Bratislava - mestská časť Petržalka, Bratislava V, Bratislavský, Slovenská republika
Z202314069 Anestéziologický prístroj s elektronickým dávkovačom anestetika a hemodynamickým monitorom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
08:10
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Anestéziologický prístroj s modulárnym monitorom hemodynamických funkcií
Verejná súťaž
08.01.2024
09:00
Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín
0 - MST Anestéziologický prístroj s modulárnym monitorom hemodynamických funkcií
Verejná súťaž
UVO 08.01.2024
09:00
Fakultná nemocnica Trenčín
Z202314209 Anorganické a organické chemikálie, kultivačné médiá a laboratórne pomôcky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 13.12.2023
11:30
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
36992 - MST Automatizovaný skríningový systém určený k identifikácii SMA, SCID zo suchej kvapky krvi
Verejná súťaž
UVO 21.12.2023
10:00
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Zobrazených: 1 - 25 / 964 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20