Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20232429 Stoličky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.04.2023
13:00
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
12969-WYP "Dovybavenie COVP - SOŠ Pruské - ZTI a súvisiace konštrukcie" - stavebné práce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 24.04.2023
09:00
Trenčiansky samosprávny kraj
11169-MSS "Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne na obdobie 12 mesiacov"
Verejná súťaž
UVO 12.04.2023
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
12631-MST "Vybudovanie nového OAIM – prístrojové vybavenie" – Zdravotnícke prístroje
Verejná súťaž
UVO 26.04.2023
08:00
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
12623-WNT (62) Disk na VW Crafter, PP 439DK
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 03.04.2023
10:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
12657-WNT (63) Rôzne ND T815, Multicar Zetor
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 03.04.2023
10:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
12729-WNT (66) ND T815, T815 E2
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 04.04.2023
10:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
12852-WNT (69) kompletný napinák spodných ramien Zetor 7011, PP 568AA
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 05.04.2023
10:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
12866-WNT (70) Zametacie kartáče na MB, JCB - oblasť Poprad
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 06.04.2023
09:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
10757-WYP „ Nájomný bytový dom 2x24 b. j. v Kolárove „
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 05.04.2023
09:00
Mesto Kolárovo
AOS-81/14-41/2023 „Alternatívny letecký výcvik pilotov vrtuľníkov - opakovaná“
Verejná súťaž
eZakazky 27.04.2023
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
12981-WNS „Bratislava, kas. Vajnory – kanalizácia“ - PD
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 19.04.2023
10:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
12153-WNT „Digitalizácia pekárenského procesu-automatizácia prvotných surovín 2 ks“
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 06.04.2023
10:00
Senické a skalické pekárne, a.s.
12157-WNT „Digitalizácia pekárenského procesu-miesiace centrum 2 ks“
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 06.04.2023
10:00
Senické a skalické pekárne, a.s.
01/ME/2023 „Dobudovanie kanalizačného systému Orechová Potôň pre aglomerácie Orechová Potôň, Michal na Ostrove a Vieska“ „ČOV Orechová Potôň“
Verejná súťaž
eZakazky 13.04.2023
09:00
Združenie obcí kanalizácia Orechová Potôň - Vieska - Michal na Ostrove
12370-WNT „Dodanie mobilného klziska vrátane mantinelov“
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 05.04.2023
10:00
Mestská časť Bratislava - Petržalka
12823-WNS „Mobilne hlasové a dátové služby“
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 14.04.2023
09:00
Mesto Dunajská Streda
12872-WNP „Modernizácia miestnej infraštruktúry v obci Mierovo, chodník“
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 14.04.2023
10:00
Obec Mierovo
12795-MST „Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny)“
Verejná súťaž
UVO 24.04.2023
09:00
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
„Rekonštrukcia mostov do 10 m na cestách II. a III. triedy v okrese Topoľčany“ - projektová dokumentácia
Verejná súťaž
12.04.2023
08:00
Nitriansky samosprávny kraj
11175-MSS „Rekonštrukcia mostov do 10m na cestách II. a III. triedy v okrese Topoľčany“ - projektová dokumentácia
Verejná súťaž
UVO 12.04.2023
08:00
Nitriansky samosprávny kraj
12714-WNS „Štúdia realizovateľnosti cyklistickej komunikácie spolu s posúdením vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie“
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 06.04.2023
10:00
Banskobystrický samosprávny kraj
12757-WNT „Trenažéry na výuku technických systémov pre SOŠT Hlohovec a SPŠE v Piešťanoch“
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 12.04.2023
12:00
Trnavský samosprávny kraj
12868-WNT „Výroba a dodanie informačných tabúľ PAAS (vrátane úchytov) pre parkovaciu politiku“ – Opakované vyhlásenie verejného obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 12.04.2023
12:00
METRO Bratislava, a.s.
12871-WNP „Využitie vodozádržných opatrení v obci Mierovo“
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 14.04.2023
10:00
Obec Mierovo
Zobrazených: 1 - 25 / 891 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20