Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202214649 projektor
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2022
10:30
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
AOS-81/5-128/2022 "Čerstvé slepačie vajcia trieda „A“ hmotnostná skupina „M“, slovenského pôvodu z nosníc na podstielke alebo klietkového chovu." (NOVÁ)
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 02.12.2022
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
47882-MST "Lieky pre potreby FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystica č. RVO/2703/2022 v rozsahu Nízkomolekulárne heparíny, Myorelaxancia, Hypnotiká a Sedatíva, Analgetiká"
Verejná súťaž
UVO 13.12.2022
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Z202214807 "Podpora opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 v nemocnici" - Prístroj pre meranie transfer faktora pľúc a spirometrie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.12.2022
12:15
Myjava, Myjava, Trenčiansky, Slovenská republika
78/ME/2022 „Dodávka elektrickej energie pre mesto Kolárovo“
eZakazky 13.12.2022
09:00
Mesto Kolárovo
48586-WNT „Dodávka elektriny pre objekty OS Čierna Voda, OS Krasňany, Voderady, Trenčín“
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 06.12.2022
12:00
MH Invest II, s. r. o.
48999-WYP „Modernizácia technológie chladenia – Zimný štadión, LEVICE“ (opakované vyhlásenie)
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 09.01.2023
10:00
Mesto Levice
75/ME/2022 „Nákup motorových vozidiel - Slovenská inšpekcia životného prostredia - ústredie“
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 14.12.2022
09:00
Slovenská inšpekcia životného prostredia
48754-WNS „Spojená škola Poltár - Modernizácia poľnohospodárstva a návrat k sklárskym tradíciám – vypracovanie projektovej dokumentácie“
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 08.12.2022
09:00
Banskobystrický samosprávny kraj
46058-MSP „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre“: úsek Partizánske – Zemianske Kostoľany
Verejná súťaž
UVO 30.11.2022
10:00
Trenčiansky samosprávny kraj
3D seizmické merania a vyhodnotenie nameraných seizmických dát v oblasti Ptrukša, Slovenská republika
Výzva na predkladanie ponúk
02.12.2022
23:59
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Administratívna budova (v Malackách, s pozemkami, odpredaj)
Obchodná verejná súťaž
30.11.2022
10:00
Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
47113-MSS Aktualizácia štúdie realizovateľnosti Rýchlostná cesta R4 štátna hranica SR/PR - Kapušany
Verejná súťaž
UVO 06.12.2022
10:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Z202214481 Aktualizácie (support od výrobcu) platformy Cogniware Insight
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.12.2022
10:00
Bratislava - mestská časť Ružinov, Bratislava II, Bratislavský, Slovenská republika
Z202214138 Aktualizácie (support od výrobcu) zálohovacieho softvéru
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.12.2022
10:00
Bratislava - mestská časť Ružinov, Bratislava II, Bratislavský, Slovenská republika
46305-MSP Akumulácia tepelnej energie v závode Košice
Verejná súťaž
UVO 30.11.2022
15:00
MH Teplárenský holding, a.s.
Akustická úprava školských jedální
Prieskum trhu pre určenie PHZ
30.11.2022
11:11
Mestská časť Bratislava - Petržalka
Z202214795 Alkoholtestery a náustky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.12.2022
12:00
Nemšová, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202214836 Analytické váhy na presné naváženie látok pri príprave vzoriek
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.12.2022
10:15
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Anestéziologická pracovná stanica vyššej triedy a servoventilátory
Verejná súťaž
07.12.2022
13:00
Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 833 40 Bratislava
47265-MST Anestéziologická pracovná stanica vyššej triedy a servoventilátory
Verejná súťaž
UVO 07.12.2022
13:00
Národný ústav detských chorôb
48302-MST Anestéziologický prístroj s modulárnym monitorom hemodynamických funkcií
Verejná súťaž
UVO 19.12.2022
09:00
Fakultná nemocnica Trenčín
47511-MST Angiografický systém s príslušenstvom pre invazívnu kardiológiu - Angiografický systém s príslušenstvom
Verejná súťaž
UVO 19.12.2022
12:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Z202214633 Antikorové regále do jedálne
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.12.2022
09:00
Bratislava - mestská časť Petržalka, Bratislava V, Bratislavský, Slovenská republika
47746-MUT Antineoplastické činidlá
Užšia súťaž
UVO 12.12.2022
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Zobrazených: 1 - 25 / 1030 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20