Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202124035 Podpora licencií Oracle a Red Hat
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 16.12.2021
10:00
Z202124198 Predĺženie podpory pre virtualizačnú platformu VMware vSphere vo verzii Enterprise Plus a Virtual SAN Advanced
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 22.12.2021
10:00
Z202124405 Počítač All in One
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 10.01.2022
13:00
Z202124407 Dodávka elektrickej energie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.12.2021
15:00
Z202124520 Dodávka elektriny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 15.12.2021
15:00
Z202124524 Studená asfaltová zmes
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 16.12.2021
13:00
Z202124742 Tonery a optické válce
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 15.12.2021
13:00
Z202124743 Kancelársky papier A4 biely alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.12.2021
10:00
Z202124745 Náhradné diely na autobusy Solaris U15 - podvozok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 15.12.2021
08:15
Z202124746 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - Hnacie ústrojenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 15.12.2021
10:15
57865-MSS Výber uznaných skladovateľov núdzových zásob ropných výrobkov
Verejná súťaž
UVO 28.02.2022
09:00
Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov
57890-MSS Výber uznaných skladovateľov núdzových zásob ropy
Verejná súťaž
UVO 28.02.2022
10:00
Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov
Efektívne teplo a svetlo (časť Osvetlenie)
Prieskum trhu pre určenie PHZ
partnerska_dohoda 17.12.2021
12:00
ALUPLAST s.r.o., Moštenická 8, 971 01 Prievidza
Efektívne teplo a svetlo (časť Vykurovanie)
Prieskum trhu pre určenie PHZ
partnerska_dohoda 17.12.2021
12:00
ALUPLAST s.r.o., Moštenická 8, 971 01 Prievidza
56478-MST Hardvérové vybavenie pre informačný systém Centrálnej archeologickej evidencie
Verejná súťaž
UVO 13.12.2021
09:00
Archeologický ústav SAV
55065-MST Obstarávanie inovatívnych technológií v spoločnosti Bán, s.r.o.
Verejná súťaž
UVO 10.12.2021
09:00
Bán, s.r.o.
Z202123772 Elektrická energia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 13.12.2021
09:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202123820 Lieky ATC L04 - Imunosupresíva (abatacept)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.12.2021
10:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202123838 Dodávka elektrickej energie na rok 2022 - 2023
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.12.2021
12:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202123849 Kremácia ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.12.2021
10:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202123942 Nové osobné motorové vozidlo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 15.12.2021
10:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202123974 Nové osobné motorové vozidlo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 17.12.2021
10:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202124177 Monitory vitálnych funkcií, modulárne monitory vitálnych funkcií vrátane centrálnych monitorovacích jednotiek a súvisiacich služieb pre kriticky chorých pacientov na COVID 19
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.12.2021
10:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202124187 Spotrebný materiál na sekvenáciu vzoriek Covid 19, ver. 2
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.12.2021
09:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202124223 noradrenalín 1 mg/ml
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.12.2021
15:25
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Zobrazených: 1 - 25 / 941 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20