Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
72-MSS "Poskytovanie servisných služieb a služieb aplikačného rozvoja pre informačný monitorovací systém"
Verejná súťaž
UVO 03.02.2022
10:00
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
(Realizácia stavebných prác) Interaktívny edukačný model banských štôlní, chodieb, banských strojov a remesiel, ktoré boli súčasťou historického ťažiarskeho komplexu Zelená Voda Ľubietová
Prieskum trhu pre určenie PHZ
partnerska_dohoda 04.02.2022
14:00
Občianske združenie LIBETHA, Nám. V. Dunajského 1/1, 976 55 Ľubietová
58917-MSP „Cesta II/513 Nitra – Alekšince - hranice kraja“ – stavebné práce_
Verejná súťaž
UVO 01.02.2022
08:00
Nitriansky samosprávny kraj
59319-MSP „Cesta II/573 Šaľa – Kolárovo – Komárno, časť 1: Kolárovo – Komárno“
Verejná súťaž
UVO 26.01.2022
08:00
Nitriansky samosprávny kraj
82/ME/2022 „Kovania a doplnkový materiál pre drevovýrobu“
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 01.03.2022
09:00
Centrum účelových zariadení
59762-MST „Nákup zariadenia a softvéru pre potreby nezávislého výskumu a vývoja Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave“
Verejná súťaž
UVO 27.01.2022
09:00
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
239-WYP „Polyfunkčné centrum Vlčany“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.01.2022
13:00
Obec Vlčany
449-WYP „Prestavba administratívnej budovy na Nájomný bytový dom“ s 16 b.j. v Komárne
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.01.2022
13:00
Mesto Komárno
74/ME/2021 „Zriadenie expozície Enviro Centrum Dunajská Streda vrátane vnútorného vybavenia, technológií a scenárov “
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 24.01.2022
09:00
Mesto Dunajská Streda
815-WYP „Zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev Parchovany“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 31.01.2022
09:00
Obec Parchovany
2-140E/2021/ZNL 2- Dodávka elektrickej energie na roky 2022-2025 (NOVÁ)
Verejná súťaž
eZakazky 10.02.2022
10:00
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Z2022247 adenozín
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.01.2022
09:50
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
940-MSS Administratívny informačný systém
Verejná súťaž
UVO 10.02.2022
10:00
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Z2022320 Agrochemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.01.2022
13:00
Želiezovce, Levice, Nitriansky, Slovenská republika
Z2022284 Agrochemikálie a hnojivá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.01.2022
13:00
Želiezovce, Levice, Nitriansky, Slovenská republika
59764-MST AKTIVITA 2 - OBSTARANIE MODERNÉHO MATERIÁLNO- TECHNICKÉHO VYBAVENIA v SOŠs v KNM
Verejná súťaž
UVO 04.02.2022
11:00
Žilinský samosprávny kraj
2053-MST AKTIVITA 2 - OBSTARANIE MODERNÉHO MATERIÁLNO- TECHNICKÉHO VYBAVENIA v SOŠs v KNM
Verejná súťaž
UVO 17.02.2022
11:00
Žilinský samosprávny kraj
59334-MST AKTIVITA 2 - OBSTARANIE MODERNÉHO MTV SOŠT V ČADCI
Verejná súťaž
UVO 28.01.2022
11:00
Žilinský samosprávny kraj
Z2022224 Aminokyseliny, Infúzne roztoky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.01.2022
10:00
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
59968-MST Analytický nástroj
Verejná súťaž
UVO 01.02.2022
10:00
Národný bezpečnostný úrad
Z202239 Antibakteriálne liečivá - Kolistín
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 31.01.2022
10:00
Poprad, Prešovský, Slovenská republika
Z2022313 Antigénové testy na Covid 19
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.01.2022
11:20
Štiavnička, Ružomberok, Žilinský, Slovenská republika
Architektonická štúdia Výstavba oddielu pre matky s deťmi v ÚVTOS Nitra Chrenová
Prieskum trhu
01.02.2022
15:00
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Šagátova ul. č. 1, 813 04 Bratislava 1
Z2022189 ATB FII
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 24.01.2022
09:00
Piešťany, Piešťany, Trnavský, Slovenská republika
Autobusové prístrešky Michalová
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 31.01.2022
11:00
Obec Michalová
Zobrazených: 1 - 25 / 662 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20