Verejné súťaže

Zverejnené zákazky
Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202310250 školenie práce vo výškach, Školenie lešenárov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.09.2023
14:14
Sereď, Galanta, Trnavský, Slovenská republika
Elektrická varná vaňa obdĺžniková (2 ks)
Prieskum trhu pre určenie PHZ
27.09.2023
15:00
Mäsovýroba s.r.o., Sklabiňa 36, 038 03 Sklabiňa
Fotovoltaika
Prieskum trhu pre určenie PHZ
27.09.2023
15:00
Mäsovýroba s.r.o., Sklabiňa 36, 038 03 Sklabiňa
Elektrická údiarenská komora (2 ks)
Prieskum trhu pre určenie PHZ
27.09.2023
15:00
Mäsovýroba s.r.o., Sklabiňa 36, 038 03 Sklabiňa
Bezdrôtová meteorologická stanica
Prieskum trhu
27.09.2023
15:00
AGROKRUH SLOVAKIA, družstvo, Hrubý Šúr 245, 925 25 Hrubý Šúr
Balenie a váženie produktov mliečnej výroby (Hlbokoťažný baliaci stroj (1 kus); Závitovkový olejový kompresor na výrobu stlačeného vzduchu ako prídavné zariadenie k automatickej baličke - hlbokoťah (1 kus); Mobilná vákuová komorová balička (1 kus); Automatická priebežná váha so spodnou tlačiarňou (1 kus); Riadiaci dopravník trojradový s výškovo nastaviteľným stojanom (1 kus); Rozraďovací dopravník (1 kus); Manuálne vážiace a etiketovacie zariadenie, váživosť do 15 kg (1 kus))
Prieskum trhu pre určenie PHZ
27.09.2023
15:00
Poľnohospodárske družstvo Mestečko, Mestečko 1, 020 52 Mestečko
Kontajnerové komory na zrenie syra s kompletnou výbavou, zrecie regály
Prieskum trhu pre určenie PHZ
27.09.2023
15:00
Poľnohospodárske družstvo Mestečko, Mestečko 1, 020 52 Mestečko
Riadený ionizačný systém na dezinfekciu a dezodoráciu priestorov a sanitácia priestorov mliekarne
Prieskum trhu pre určenie PHZ
27.09.2023
15:00
Poľnohospodárske družstvo Mestečko, Mestečko 1, 020 52 Mestečko
Umývačka foriem syrov, roštov, drobného vybavenia mliekarne
Prieskum trhu pre určenie PHZ
27.09.2023
15:00
Poľnohospodárske družstvo Mestečko, Mestečko 1, 020 52 Mestečko
Vybavenie plničky pre mliekareň
Prieskum trhu pre určenie PHZ
27.09.2023
15:00
Poľnohospodárske družstvo Mestečko, Mestečko 1, 020 52 Mestečko
Staňte sa prémiovým dodávateľom a získajte nasledujúce výhody
VLASTNOSTI BEZ REGISTRÁCIE REGISTRÁCIA PREMIUM ÚČET
Informácie o zverejnených zákazkách
Zjednodušená žiadosť o účasť / o súťažné podklady
Upozornenie o nových zákazkách na eZakazky.sk
Upozornenie o nových zákazkách na EKS.sk
Upozornenie o nových zákazkach cez vestník verejného obstarávania (UVO)
Možnosť vyhľadávania a filtrovania vo vyhlásených zákazkách
  Zadarmo Zadarmo 290 € / rok