CPV: 90910000-9 Upratovacie služby

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 90910000-9

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202124138 Upratovanie dopravných prostriedkov - električky a autobusy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 13.12.2021
08:30
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika