CPV: 90910000-9 Upratovacie služby

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 90910000-9

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z2023375 Zabezpečenie upratovacích služieb administratívnych priestorov DPMK, a.s.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 07.02.2023
10:00
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika