CPV: 90900000-6 Čistiace a sanitárne služby

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 90900000-6

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
58531-MSS Upratovacie a čistiace služby
Verejná súťaž
UVO 24.01.2022
10:00
Národný ústav detských chorôb