CPV: 90611000-3 Upratovanie ulíc

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 90611000-3

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
45305-MSS Upratovanie priestorov a lietadiel na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 16.11.2021
12:00
Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS)