CPV: 79941000-2 Výber mýta

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 79941000-2

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
10-MSS Mýtne služby
Verejná súťaž
UVO 28.02.2023
10:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.