CPV: 79810000-5 Tlačiarenské služby

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 79810000-5

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202116084 Tlačiarenské služby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.07.2021
13:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika