CPV: 79810000-5 Tlačiarenské služby

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 79810000-5

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z2023756 Tlač časopisu Medzinárodné vzťahy 4/2022
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 10.02.2023
09:10
Bratislava - mestská časť Petržalka, Bratislava V, Bratislavský, Slovenská republika