CPV: 79810000-5 Tlačiarenské služby

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 79810000-5

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20235154 Tlač a väzba vedeckého časopisu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.06.2023
10:00
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika