CPV: 79632000-3 Školenia a výcvik personálu

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 79632000-3

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202211003 Kurz lešenárov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 10.10.2022
10:00
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika