CPV: 794210000-

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 794210000-

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Externé riadenie projektov OZE
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 30.07.2021
10:00
Trnavský samosprávny kraj