CPV: 79212300-6 Zákonom predpísané audítorské služby

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 79212300-6

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202120591 Audit kybernetickej bezpečnosti
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.10.2021
14:00
Košice - mestská časť Juh, Košice IV, Košický, Slovenská republika