CPV: 77211000-2 Služby súvisiace s ťažbou dreva

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 77211000-2

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Lesnícke služby v ťažbovom procese na organizačnej zložke OZ Tribeč na obdobie 2024 - 2026
Užšia súťaž
11.12.2023
08:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Tribeč, Parková 7, 951 93 Topoľčianky