CPV: 72416000-9 Poskytovatelia aplikačných služieb

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 72416000-9

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202297 Zaobstaranie aplikačnej podpory pre SW xCost
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 19.01.2022
13:00
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika