CPV: 72250000-2 Služby týkajúce sa podpory systému

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 72250000-2

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
59099-MSS Poskytovanie servisných služieb a služieb aplikačného rozvoja pre informačný monitorovací systém
Verejná súťaž
UVO 25.01.2022
10:00
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky