CPV kód 72222300-0 : Služby informačných technológií

Chcete vidieť všetky zákazky pre toto CPV?

Tento zoznam zobrazuje len jednu zákazku pre toto CPV. Objednajte si náš premium účet a získajte možnosť vidieť všetky vyhlásené zákazky pre zvolené CPV. Zároveň budete dostávať aj e-mailové notifikácie o nových zákazkach pre vami zvolené CPV každé ráno...

Zoznam zákaziek pre CPV kód 72222300-0

Názov Zdroj Ponuky do Zadávateľ
Služba riadenia a správy prístupu na stanovištia
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
78/2024
uvo - - - Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.

Späť na zoznam CPV