CPV: 72200000-7 Programovanie softvéru a poradenstvo

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 72200000-7

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20234900 Predĺženie podpory licencií VMware na 12 mesiacov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.06.2023
09:00
Bratislava - mestská časť Petržalka, Bratislava V, Bratislavský, Slovenská republika