CPV: 71356300-1 Technická podpora

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 71356300-1

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202213863 Predĺženie servisnej podpory pre firewall, ips a wifi sieť
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 30.11.2022
11:00
Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika