CPV: 71300000-1 Inžinierske služby

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 71300000-1

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
57382-MSS Diagnostika vybraných mostov v správe SSC
Verejná súťaž
UVO 10.01.2022
10:00
Slovenská správa ciest