CPV kód 71242000-6 : Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov

Chcete vidieť všetky zákazky pre toto CPV?

Tento zoznam zobrazuje len jednu zákazku pre toto CPV. Objednajte si náš premium účet a získajte možnosť vidieť všetky vyhlásené zákazky pre zvolené CPV. Zároveň budete dostávať aj e-mailové notifikácie o nových zákazkach pre vami zvolené CPV každé ráno...

Zoznam zákaziek pre CPV kód 71242000-6

Názov Zdroj Ponuky do Zadávateľ
Vypracovanie projektovej dokumentácie „Výstavba špecializovaného zariadenia v správe DSS Vranov nad Topľou“
Zákazka s nízkou hodnotou
OvZP-2024-2122-DSS_VT
uvo 20240731090031.07.2024
09:00
Domov sociálnych služieb vo Vranove nad Topľou, Školská 646

Späť na zoznam CPV