CPV: 60140000-1 Nepravidelná osobná doprava

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 60140000-1

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20235524 Nepravidelná preprava - prenájom autobusov a mikrobusov s vodičom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.06.2023
14:10
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika