CPV kód 55520000-1 : Služby hromadného stravovania

Chcete vidieť všetky zákazky pre toto CPV?

Tento zoznam zobrazuje len jednu zákazku pre toto CPV. Objednajte si náš premium účet a získajte možnosť vidieť všetky vyhlásené zákazky pre zvolené CPV. Zároveň budete dostávať aj e-mailové notifikácie o nových zákazkach pre vami zvolené CPV každé ráno...

Zoznam zákaziek pre CPV kód 55520000-1

Názov Zdroj Ponuky do Zadávateľ
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravovacích kariet
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
BCS_CVO_1
uvo 20240802090002.08.2024
09:00
Bratislavské centrum služieb

Späť na zoznam CPV