CPV: 55520000-1 Služby hromadného stravovania

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 55520000-1

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202115943 Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných kariet a stravných lístkov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.08.2021
09:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika