CPV: 55520000-1 Služby hromadného stravovania

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 55520000-1

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202214476 Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravných kariet r. 2023
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.11.2022
10:00
Staré Mesto, Košice I, Košický, Slovenská republika