CPV: 50730000-1 Opravy a údržba chladiacich zostáv

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 50730000-1

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20226633 Servis a oprava klimatizačnej jednotky OLIMPIA Single
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.07.2022
10:30
Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika