CPV: 50430000-8 Opravy a údržba presných zariadení

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 50430000-8

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
51427-MSS Servis Integrovaného meteorologického systému (Servis IMS)
Verejná súťaž
UVO 31.01.2023
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky