CPV kód 50000000-5 : Opravárske a údržbárske služby

Chcete vidieť všetky zákazky pre toto CPV?

Tento zoznam zobrazuje len jednu zákazku pre toto CPV. Objednajte si náš premium účet a získajte možnosť vidieť všetky vyhlásené zákazky pre zvolené CPV. Zároveň budete dostávať aj e-mailové notifikácie o nových zákazkach pre vami zvolené CPV každé ráno...

Zoznam zákaziek pre CPV kód 50000000-5

Názov Zdroj Ponuky do Zadávateľ
Hať Humenné - oprava hydraulického piestu na segmente č. 1 - havarijný stav
Zákazka s nízkou hodnotou
SVP 12651/2024
uvo 20240730100030.07.2024
10:00
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Späť na zoznam CPV