CPV: 48900000-7 Rôzne softvérové balíky a počítačové systémy

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 48900000-7

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20235693 Softvérové licencie CARDIO AI MR ARTERYS
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.06.2023
10:00
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika