CPV: 48820000-2 Servery

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 48820000-2

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
31533-MST Hardware SIENA - dodávka serverov a sieťovej infraštruktúry
Verejná súťaž
UVO 10.08.2021
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky