CPV: 48760000-3 Softvérový balík na ochranu pred vírusmi

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 48760000-3

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202115742 Software
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.07.2021
08:57
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika