CPV: 48460000-0 Analytický, vedecký, matematický a prognostický softvérový balík

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 48460000-0

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
59968-MST Analytický nástroj
Verejná súťaž
UVO 01.02.2022
10:00
Národný bezpečnostný úrad