CPV: 48219000-6 Balíky s rôznym softvérom na vytváranie sietí

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 48219000-6

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202214640 Lenovo licencie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 01.12.2022
12:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika