CPV: 48000000-8 Softvérové balíky a informačné systémy

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 48000000-8

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202124204 Nové licencie Mitel MX-ONE
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 10.12.2021
09:00
Bratislava - mestská časť Petržalka, Bratislava V, Bratislavský, Slovenská republika