CPV: 45234121-0 Práce na stavbe električkovej trate

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45234121-0

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Oprava poškodených kritických úsekov koľajových tratí v meste Košice
Prieskum trhu
29.07.2021
13:00
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť