CPV kód 45234116-2 : Stavebné práce na výstavbe železničnej trate

Chcete vidieť všetky zákazky pre toto CPV?

Tento zoznam zobrazuje len jednu zákazku pre toto CPV. Objednajte si náš premium účet a získajte možnosť vidieť všetky vyhlásené zákazky pre zvolené CPV. Zároveň budete dostávať aj e-mailové notifikácie o nových zákazkach pre vami zvolené CPV každé ráno...

Zoznam zákaziek pre CPV kód 45234116-2

Názov Zdroj Ponuky do Zadávateľ
Výber zhotoviteľa na stavbe „Modernizácia prekladiskového terminálu INTERPORT v Haniske pri Košiciach“
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
BB/06/2024_GD
uvo 20240808100008.08.2024
10:00
BB - TRADE, s.r.o.

Späť na zoznam CPV