CPV: 45234100-7 Stavebné práce na výstavbe železníc

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45234100-7

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
52193-MSP Boleráz - Smolenice, KRŽZ koľ. č. 1
Verejná súťaž
UVO 13.12.2021
08:30
Železnice Slovenskej republiky