CPV kód 45233162-2 : Stavebné práce na stavbe cyklistických trás

Chcete vidieť všetky zákazky pre toto CPV?

Tento zoznam zobrazuje len jednu zákazku pre toto CPV. Objednajte si náš premium účet a získajte možnosť vidieť všetky vyhlásené zákazky pre zvolené CPV. Zároveň budete dostávať aj e-mailové notifikácie o nových zákazkach pre vami zvolené CPV každé ráno...

Zoznam zákaziek pre CPV kód 45233162-2

Názov Zdroj Ponuky do Zadávateľ
Cyklotrasa Jarovce – Rusovce – Úprava cestného telesa miestnej komunikácie pre účely cyklodopravy
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Jarovce/1172024/Cyklotrasa
uvo 20240806140006.08.2024
14:00
Mestská časť Bratislava - Jarovce

Späť na zoznam CPV