CPV: 45233162-2 Stavebné práce na stavbe cyklistických trás

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45233162-2

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Cyklotrasa Podolínec - Vyšné Ružbachy
Výzva na predkladanie ponúk
15.02.2023
12:00
Mesto Podolínec